ลงทะเบียนใช้งานระบบ
MU Email:
หมายเหตุ: กรุณาใช้ Email ที่ท่านใช้งานจริงและเป็น Email ของทางมหาวิทยาลัย (@mahidol.ac.th)
ลืมรหัสผ่าน
ข้อมูลในการลงทะเบียนระบบจะซิงค์ข้อมูลมาจาก ระบบนามานุกรมออนไลน์ ถ้าไม่สามารถลงทะเบียนได้กรุณาแจ้ง งานบริหารทรัพยากรบุคคล