คุณสามารถ ค้นหาข้อมูล งานสาธารณสุข, และข้อมูลต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ โดยกรอกข้อมูลภายในช่อง และกด "ค้นหา"


‹ กลับหน้าหลัก


สาร KM


สาร KM ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2560
สาร KM ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2560
สาร KM ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2560
สาร KM ฉบับที่2 เดือนเมษายน 2559
สาร KM ฉบับที่1 เดือนมีนาคม 2559

ผลงานคลังความรู้ของคณะ

มหิดลสาร:
ศ.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ บทบาทความเป็นครูจากทฤษฏีสู่ปฏิบัติ

วีดิโอแนะนำ: ศ.ลีลา กิตติกูล
แนวทางการขอตำแหน่งทาง ศาสตราจารย์

** แบบรายงานการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาพกิจกรรม KM


16 มี.ค. 2559 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กินขนม ระดมสอง"


รายการหน้าต่างสุขภาพ

 1. รายการหน้าต่างสุขภาพ ตอน ยุงรำคาญ
 2. รายการหน้าต่างสุขภาพ ตอนไวรัสในอาหารและน้ำ
 3. รายการหน้าต่างสุขภาพ ตอนมลภาวะฝุ่นในการขัดอุปกรณ์ทองเหลือง
 4. รายการหน้าต่างสุขภาพ ตอนบุหรี่ไร้ควัน
 5. รายการหน้าต่างสุขภาพตอนที่ 6
 6. รายการหน้าต่างสุขภาพ ตอนการกำจัดน้ำเสียภายในครัวเรือน
 7. รายการหน้าต่างสุขภาพ ตอนการส่งเสริมความสามารถในการทำงาน
 8. รายการหน้าต่างสุขภาพ ตอนคลอรีนในน้ำประปา
 9. รายการหน้าต่างสุขภาพ ตอนการดูแลความปลอดภัยในเด็กระหว่างที่โรงเรียนและที่บ้าน
 10. รายการหน้าต่างสุขภาพ ตอนโรคท้องร่วง
 11. รายการหน้าต่างสุขภาพ ตอนสุขภาพเด็กในช่วงหน้าหนาว
 12. รายการหน้าต่างสุขภาพ ตอนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล ประจำปีการศึกษา 2556
 13. รายการหน้าต่างสุขภาพ ตอนกิจกรรมในการให้ความรู้ด้านสุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
 14. รายการหน้าต่างสุขภาพ ตอนประโยชน์จากของเล่นเด็ก
 15. รายการหน้าต่างสุขภาพ ตอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต(ไทย/นานาชาติ)ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
 16. รายการหน้าต่างสุขภาพ ตอนรู้จักไวรัสอีโบล่า
 17. รายการหน้าต่างสุขภาพ ตอนนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดลกับการเรียนการสอน
 18. รายการหน้าต่างสุขภาพ ตอนการปรับสมดุลของร่างกาย
 19. รายการหน้าต่างสุขภาพ ตอนงานวิศวกรรมสุขาภิบาล
 20. รายการหน้าต่างสุขภาพ ตอนการลดพฤติกรรมเกเรและส่งเสริมให้ทำความดี
 21. รายการหน้าต่างสุขภาพ ตอนมลภาวะฝุ่นในการขัดอุปกรณ์ทองเหลือง
 22. รายการหน้าต่างสุขภาพตอนที่ 1
 23. รายการหน้าต่างสุขภาพตอนที่ 9


รายการ วันใหม่ไทยพีบีเอส

 1. เคล็ดลับควบคุมความหวานในอาหาร(อ่อนหวานต้านชรา) ผศ.ฉัตรภา หัตถโกศล
 2. การเลือกผลิตภัณฑ์น้ำมัน ผศ.ฉัตรภา หัตถโกศล
 3. ดื่มกาแฟอย่างไรให้ไม่เป็นโทษ ผศ.ฉัตรภา หัตถโกศล
 4. เรื่อง "กินไข่สัมพันธ์กับโรคหัวใจจริงหรือไม่" ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์
 5. เรื่อง "คำแนะนำกินอาหารผสมถ่านชาร์โคล" ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์
 6. ไวรัส RSV โรคติดเชื้อเด็กสุดฮิตหน้าฝน ผศ.นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง
 7. ส่งเสริมเด็กไทยแข็งแรง สูงสมส่วน ผศ.นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์

© Copyright คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล All Rights Reserved.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543