คุณสามารถ ค้นหาข้อมูล งานสาธารณสุข, และข้อมูลต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ โดยกรอกข้อมูลภายในช่อง และกด "ค้นหา"


‹ กลับหน้าหลักโครงการวิจัยการควบคุมกำกับและประเมินผลการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์ เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
Monitoring and Evaluation Research on Model Development and Redefine Mechanisms for AIDS Prevention and Alleviation in Youth and other Most at Risk Population

ผู้จัดทำ : รศ.ดร.สุคนธา คงศีล
หน่วยงาน : โรคเอดส์

Tags : M&E


07/05/2557 12:54:01


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


โครงการวิจัย MTR
MTR Final Report

ผู้จัดทำ : รศ.ดร.สุคนธา คงศีล
หน่วยงาน : โรคเอดส์

Tags : MTR


07/05/2557 13:11:42


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


โครงการวิจัย HISRO
HISRO

ผู้จัดทำ : รศ.ดร.สุคนธา คงศีล
หน่วยงาน : โรคเอดส์

Tags : HISRO


07/05/2557 14:20:22


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


ไฟล์นำเสนองานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องโรคเอดส์แห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 2556
File presentation ICAAP11

ไฟล์นำเสนองานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องโรคเอดส์แห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 2556

ผู้จัดทำ : รศ.ดร.สุคนธา คงศีล
หน่วยงาน : โรคเอดส์

Tags : ICAAP11 AIDS 2013


21/05/2557 12:17:27


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้© Copyright คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล All Rights Reserved.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543