คุณสามารถ ค้นหาข้อมูล งานสาธารณสุข, และข้อมูลต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ โดยกรอกข้อมูลภายในช่อง และกด "ค้นหา"


‹ กลับหน้าหลักNoroviruses in oysters from local markets and oyster farms in Southern Thailand


ผู้จัดทำ : Leera Kittigul, Kannika Pombubpa, Suntharee Sukonthalux, Tippawan Rattanatham, Fuangfa Utrarachkij
หน่วยงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา

Tags : ภาคจุลฯ


19/12/2555 15:53:07


Risk Assessment towards Droplet and Airborne Infections among Ambulance Personnel in a Province of Northeastern Thailand


ผู้จัดทำ : Sirikun Pipitsangjan, Pipat Luksamijarulkul, Dusit Sujirarat, Pisit Vatanasomboon
หน่วยงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา

Tags : ภาคจุลฯ


19/12/2555 15:54:39


Staphylococcus aureus and Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus among Outpatients with Skin and Soft Tissue Infections at Prachuapkhirikhan General, Hua Hin and Pranburi


ผู้จัดทำ : Patchanee Pattarach, Supachai Pitikultang, Charnchudhi Chanyasanha
หน่วยงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา

Tags : ภาคจุลฯ


19/12/2555 15:56:50


Expression of Pentachlorophenol-Degradative Genes of Sphingobium chlorophenolica ATC39723 in Escherichia coli


ผู้จัดทำ : Manee Chanama, Suchart Chanama
หน่วยงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา

Tags : ภาคจุลฯ


19/12/2555 15:57:57


A single injection of 19 kDa carboxy-terminal fragement of Plasmodium yoelii merozoite surface protein 1 (PyMSP119) formulated with Montanide ISA and CpG ODN induces protective immune response in mice.


ผู้จัดทำ : Pakpimol Mahannop and Sathit Pichyangkul, Leera Kittigul, Pimmada Jeamwattanalert, Yuvadee Mahakunkijcharoen, Chakrit Hirunpetcharat
หน่วยงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา

Tags : ภาคจุลฯ


19/12/2555 16:00:53


การประเมินการออกแบบภายในรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานของเครือข่ายโรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่ง
An Assessment of Ambulance Interior Design for Safety Work in a Provincial Hospital Network


ผู้จัดทำ : Pipat Luksamijarulkul, Sirikun Pipitsangjan, Dusit Sujirarat, Pisit Vatanasomboon
หน่วยงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา

Tags : ภาคจุลฯ


19/12/2555 16:02:24


Seasonal Effect and Host Effect Associated with Positive Hemagglutination Inhibition (HI) Antibody on Japanese Encephalitis (JE) in Swine Sera


ผู้จัดทำ : Charnchudhi Chanyasanha, Pripee Hongsrithon, Dusit Sujirarat, Kitja Urairong
หน่วยงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา

Tags : ภาคจุลฯ


19/12/2555 16:04:47


การมีส่วนร่วมในยุทธวิธีที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของประชากรตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


ผู้จัดทำ : Charnchudhi Chanyasanha, Sakchai Samtear, Dusit Sujirarat, Chokchai Munsawaengsub
หน่วยงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา

Tags : ภาคจุลฯ


19/12/2555 16:06:18


สภาวะสุขภาพและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร


ผู้จัดทำ : Chananit Opara, Pipat Luksamijarulkul, Pisit Vatanasomboon, Dusit Sujirarat
หน่วยงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา

Tags : ภาคจุลฯ


19/12/2555 16:07:45


Detection of hepatitis a virus and bacterial contamination in raw oysters in Thailand


ผู้จัดทำ : Leera Kittigul, Kannika Pombubpa, Suntharee Sukonthalux, Tippawan Rattanatham, Fuangfa Utrarachkij and Pornphan Diraphat
หน่วยงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา

Tags : ภาคจุลฯ


19/12/2555 16:09:12© Copyright คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล All Rights Reserved.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543