รายละเอียด

< กลับหน้าหลัก

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ
English Name Asst. Prof. KWANJAI AMNATSATSUE
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail kwanjai.amn@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
เบอร์ตรง 02-354 8542
ภายใน 3504
Intraphone -

ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
Ph.D. (Nursing)
Ph.D. (Nursing)
University of North Carolina, U.S.A.