รายละเอียด

< กลับหน้าหลัก

ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ฟองสถิตย์กุล
English Name Assoc. Prof. PRAYOON FONGSATITKUL
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
E-mail deanph@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
เบอร์ตรง 0-2354-8543-9
ภายใน 1504; 5302
Intraphone I+63-1504; 5302

ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
Ph.D. (Env. Eng.)
Ph.D. (Env. Eng.)