รายละเอียด

< กลับหน้าหลัก

ชื่อ-นามสกุล ดร. เชต ใจกัลยา
English Name Lect. CHATE JAIKANLAYA
E-mail chate.jai@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
เบอร์ตรง 0-2354-8525
ภายใน 2401
Intraphone I+63-2401

ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปร.ด.(พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการ)