รายละเอียด

< กลับหน้าหลัก

ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
English Name Assoc. Prof. Dr. Chakrit Hirunpetcharat
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
E-mail chakrit.hir@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา
เบอร์ตรง 105
ภายใน 6510
Intraphone I+63-6510

ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
Ph.D.
Tropical Health University of Queensland, Australia