รายละเอียด

< กลับหน้าหลัก

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
English Name Asst. Prof. PIMSURANG TAECHABOONSERMSAK
E-mail pimsurang.tae@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาอนามัยครอบครัว
เบอร์ตรง 0-2354-8536
ภายใน 1310
Intraphone i+23+1310

ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
Ph.D.(Tropical Medicine)
Ph.D. (Tropical Medicine)