รายละเอียด

< กลับหน้าหลัก

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ ดร. สุวิสา มหาสันทนะ
English Name Lect. SUWISA MAHASANDANA
E-mail suwisa.mah@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
เบอร์ตรง 0-2354-8543-9
ภายใน 2202
Intraphone I+63-2202

ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
D.Eng. (Remote Sensing and GIS)
D.Eng. (Remote Sensing & GIS)