รายละเอียด


Warning: include(../config.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\phwww\phonebook\inc\education.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../config.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ\phwww\phonebook\inc\education.php on line 3

Fatal error: Cannot redeclare thaidate() (previously declared in D:\AppServ\phwww\phonebook\inc\function.php:4) in D:\AppServ\phwww\phonebook\inc\function.php on line 9