ข้อมูลห้อง

หอประชุมราชพฤกษ์

ชื่อห้อง:
หอประชุมราชพฤกษ์
ประเภท: ห้องประชุม
ที่นั่ง: 300 รูปแบบที่นั่ง: Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
อัตราค่าบำรุงรักษา:

ครึ่งวัน 15,000 บาท

เต็มวัน 25,000 บาท

หมายเลขห้อง:
อุปกรณ์ภายในห้อง:
ที่ตั้ง: อาคารหอประชุมราชพฤกษ์
เบอร์ภายในห้อง: หมายเหตุ: