ข้อมูลห้อง

ห้องประชุม 1809

ชื่อห้อง:
ห้องประชุม 1809
ประเภท: ห้องประชุม
ที่นั่ง: 20 รูปแบบที่นั่ง: U-Shape
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
อัตราค่าบำรุงรักษา:

ครึ่งวัน 0 บาท

เต็มวัน 0 บาท

หมายเลขห้อง:
อุปกรณ์ภายในห้อง:
ที่ตั้ง: อาคาร 1 ชั้น 8
เบอร์ภายในห้อง: หมายเหตุ: