ข้อมูลห้อง

ห้องสอนออนไลน์ 7403

ชื่อห้อง:
ห้องสอนออนไลน์ 7403
ประเภท: ห้องเรียน
ที่นั่ง: 12 รูปแบบที่นั่ง: Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ Yes
อัตราค่าบำรุงรักษา:

ครึ่งวัน 0 บาท

เต็มวัน 0 บาท

หมายเลขห้อง: 7403
อุปกรณ์ภายในห้อง: Notebook Projector Microphone
ที่ตั้ง: อาคาร 7 ชั้น 4
เบอร์ภายในห้อง: หมายเหตุ: